NFP Trực tiếp


Xem bản phát hành dữ liệu NFP Trực tiếp cùng
với các chuyên gia!

Thứ sáu, ngày 2 tháng 4 năm 2021

07.00 PM - 08.00 PM (GMT +7)

NFP là gì?

Báo cáo việc làm hàng tháng của Bộ Lao động Hoa Kỳ có thể có tác động đáng chú ý đến thị trường ngoại hối vì các nhà giao dịch luôn theo dõi dữ liệu kinh tế để biết dấu hiệu mạnh hay yếu.

Các con số được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của tháng mới và nắm bắt xu hướng việc làm của tháng trước.

Ngoài số bảng lương, các nhà giao dịch cũng xem xét các dữ liệu khác trong báo cáo, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp, thay đổi về tiền lương và bất kỳ sửa đổi nào đối với các báo cáo trước đây.

Thị trường ngoại hối có thể sẽ chứng kiến một phản ứng đáng chú ý khi báo cáo về bảng lương sai lệch đáng kể so với kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Hội Thảo Trực Tuyến Về Bảng Lương Phi Nông Nghiệp

Hãy cùng các nhà phân tích của chúng tôi tham gia hội thảo trực tuyến kéo dài 60 phút trong thời gian phát hành báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ để phân tích tức thì về các con số và ý nghĩa của chúng đối với thị trường.

English

Nhà Đào Tạo 9.Academy

Bahasa Malaysia

Nhà Đào Tạo 9.Academy

Vietnamese

Nhà Đào Tạo 9.Academy

Thai

Nhà Đào Tạo 9.Academy

Hẹn Giờ Đếm Ngược Cho Đến NFP