Cuộc thi
Demo Trading

Tham gia Webinar của chúng tôi

LÝ DO
THAM GIA

  • Học hỏi các bí quyết giao dịch bổ ích từ chuyên gia
  • Tham gia Webinar không tốn phí
  • Nhận Bonus đặc biệt - 40% khoản nạp
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại

Khước từ Trách nhiệm Rủi ro: Vui lòng lưu ý rằng giao dịch các cặp tiền tệ và giao dịch các sản phẩm đòn bẩy khác tiềm ẩn mức độ rủi ro lớn và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giao dịch các công cụ tài chính có thể dẫn đến thua lỗ cũng như lợi nhuận và mức thua lỗ của bạn có thể lớn hơn vốn đầu tư ban đầu. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần.

Thông tin này không nhằm mục đích phân phối cho hoặc sử dụng bởi những người ở một số quốc gia/khu vực pháp lý nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn Australia, Bỉ, Pháp, Iran, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Mỹ. Công ty không cung cấp các dịch vụ của mình cho người cư trú ở quốc gia/khu vực pháp lý nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn Australia, Bỉ, Pháp, Iran, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Mỹ. Tập đoàn có quyền thay thế danh sách quốc gia nêu trên hoàn toàn theo quyết định của mình.

© Primus Markets INTL Limited Terms | Privacy | Risk Disclosure