Leading Partner Contest

Cuộc thi
Đối tác hàng đầu
CUẢ FXPRIMUS

Tham gia cuộc thi dành riêng cho đối tác của
FXPRIMUS để nhận Macbook, Honda SH Mode,
và đồng hồ Omega.